Menu

Bulgarian Sector

Presentation of Bulgarian Municipalities

 
Terms and Condition BG

Общи условия

English

 

Общи условия (за българските компании и организации)

В www.welcometobulgaria.info могат да се рекламират всички обекти за настаняване и предприятия от сферата

 

на туризма (от тук нататък, наричани  „Предприятието”), независимо дали те приемат резервации самостоятелно (чрез директен контакт с гостите) или с туроператори (чрез постигнато предлагане на туристическия продукт, чието търсене налага и това специфично искане от страна на потребителите)

 

Регистрацията в www.welcometobulgaria.info означава, че вие я приемате и сте напълно съгласни със следните правила и условия:

  1. Отговорността на Предприятието за въвеждането и актуализирането на данните му в нашия сайт www.welcometobulgaria.info. Възможност за оказване на съдействие, като се свържете с нашите офиси в София.
  2. Въведената информация от Предприятието  в www.welcometobulgaria.info да е реална (проверявана от нас преди публикуването), а илюстрациите - възможно най-реалистични (Предприятието е осведомено, че публикуването на неверни бизнес данни представлява нарушение на закона и че срещу издателя на www.welcometobulgaria.info може да бъде повдигнато наказателно преследване). Публикуването на фотографски материали, неподходящи за философията на www.welcometobulgaria.info , е строго забранено.
  3. Предприятието, осъществяващо дейност чрез директен контакт с гостите, носи цялата отговорност за конкретното си споразумение с всеки от тях, като изпълнява своите задължения по настаняване на клиента (предоставяне на услугите), както е договорено между страните. Очаква се получаването на резервации в зимните месеци за летния сезон. Само при тежки обстоятелства, при които Предприятието не е в състояние да изпълни договора си с клиента, то е длъжно незабавно да информира в достатъчно разумно време, преди пристигането на клиента, офиса ни в София, както и самия клиент, за да му се осигурят избор и незабавни решения за резервация с друго настаняване (със сходни категория и цена, съответна на предшестващата) в същия район, като се използват парите, които клиентът вече е изпратил  предварително. "WelcomeToBulgaria.Info" осигурява безплатна помощ на гости, които предпочитат България за своите ваканции. Ако Предприятието е прекратило едностранно  споразумението с клиента си и без никакви сериозни причини го води към безизходица и дискредитира "WelcomeToBulgaria.Info" и в този ред - професионалистите от туристическия бранш в България, Предприятието ще бъде незабавно отстранено от базата данни на www.welcometobulgaria.info (без възстановяване на каквито и да е било суми), а ние ще представляваме този клиент (ако той желае) за завеждане на съдебно дело по обезщетението му.
  4. Предприятието, рекламиращо в www.welcometobulgaria.info , не може да обявява тук връзки на уеб сайтове, които да отвеждат до други, сходни нему, предприятия, обекти или директории (без първо да се консултира с нас).

 

WelcomeToBulgaria.Info

 

SUBSCRIBE FOR NEWSLETTER

Subscribe to receive Newsletters, last minute offers and Win great prizes offered by Bulgarian Tourism Enterprises.
Name:
Email:
How many eyes has a typical person?
Search Our Business Database
.